Çalışma Alanları

Zæhringen Avukatlar: Çalışma Alanları

Günümüzde hukukun değişik alanları gittikçe zorlaşmaktadır. Bu nedenle bir hukuk bürosunun spesifik alanlarda uzmanlaşmadan tatmin edici neticeler alması mümkün değildir.

Zaehringen Hukuk Bürosu uzmanları avukatlık çalışmaları ve müşavirlik faaliyetlerinden dolayı özel bilgilerle donanımlıdırlar; bu bilgileri ve tecrübeleri şimdi müvekkillerine sunarak optimal neticeye ulaşmayı garanti edebilmektedirler.

Aile & Miras

Aile & Miras

Büromuzda aile hukuku davaları, özellikle boşanma davaları, uzun yıllardır sürdürülmektedir. Uluslarası aile sorunlarıda takip edilmektedir.

Miras hukukunda çalışma alanları:   

 • Miras davaları
 • Miras taksimi
 • Miras planlaması
 • Miras idaresi
İnşaat & Konut

İnşaat & Konut

Gayrimenkuller ve gayrimenkullerle ilgili kamu ve hukuk davaları büromuz tarafından uzun yıllardır takip edilmektedir. Çalışma alanları şunlardır:

 • Kira hukuku
 • İnşaat ve imar davaları, özellikle müteahhitlik ve mimarlık kontratları
 • Gayrimenkul davaları, özellikle kat mülkiyeti ve komşu hukuku
 • Kamuoyu inşaat ve imar davaları
 • Planlama hukuku
 • Ziraat hukuku
Ekonomi, Kontrat & İş

Ekonomi, Ticaret, Kontrat

Zaehringen Hukuk Bürosu uluslararası davalara da bakmaktadır. İsviçre'nin Fransızca ve Almanca konuşulan bir Kantonunda bulunduğu için, her iki dilde (Almanca ve Fransızca) ve İngilzce hizmet vermektedir.

Büromuz uluslararası ticaret ve borçlar davalarında geniş bilgi ve tecrübeye sahiptir. Bu davalarda kazanılan tecrübeler şunu göstermektedir ki, kontratlar dikkatli bir şekilde hazırlandığı zaman, daha sonra oluşabilecek maaliyeti yüksek olan davalar önlenebilinir. Bu nedenle büromuz kontratların hazırlanması sırasında müşavirlik hizmeti vermektedir. İsviçre'de yatırım yapma veya şirket kurma işlemlerinde hizmet verilir.

Çalışma alanları şunlardır:

 • Ulusal ve Uluslararası Sözlesmeler Hukuku
 • Ticaret Davaları ve Rekabet hukuku
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

İş ve Sağlık Hukuku

Büromuz yıllardır iş, sağlık ve tıp davalarını takip eder. Genel çalışma alanları şunlardır:

 • Hizmet hukuku
 • Sosyal sigortalar

Bankacılık ve Finansman Hukuku

İsviçre bankalarında yatırım yapan müşteriler, müşterilerin mirasçıları, veya iş partnerlerinin çoğu zaman sorun çektikleri gözlenmektedir. Gereken bilgileri alamazlar, zaman zaman hesaplarının numaralarını bile öğrenemezler. Bazen de İsviçre bankalarında yapılan yatırımlar beklenen kazancı vermez ve müşteriler içinden çıkamayacakları sorunlarla karşılaşırlar.

Zaehringen Hukuk Bürosu banka ve müşteri arasında çıkabilecek davalarla ilgilenir ve bankacılık ve finansman hukuku, yatırım hukuku ve borsa hukuku dallarında geniş tecrübeye sahibtir.

Ceza hukuku

Ceza hukuku

Büromuzun uzmanları ceza davalarında büyük tecrübeye sahiptirler. Mahrum kalan tarafın haklarını korudukları gibi, ticari, para aklama veya benzeri ceza davalarında da suçlananların haklarını korumasını da sağlamaktadırlar. Özellikle ticaret veya rekabet hukukuna ilsikin ceza davalarinda İsviçre Ceza Hukuku özel hükümler icerir. özellikle hukuk davası açabilmek için gereken bilgilerin ve evrakların tanziminde avukatlarımız yardımcı olabilirler. Müvekkiller böyle durumlarda ceza davasının açılıp açılmaması konusunda detaylı bir şekilde bilgilendirilir ve savunulurlar

İdare & Makam

İdare Hukuku

Büromuz idare hukukunun aşağıda belirtilen dallarında yeterli tecrübeye sahip olarak davaları sürdürmektedirler:

 • İnşaat ve imar hukuku, planlama hukuku, doğa hukuku
 • Ziraat Hukuku
 • Yabancılar Hukuku
 • Tıp ve Tıpcılar Hukuku
 • Anayasa Hukuku
Mesuliyet & Sigorta

Mesuliyet & Sigorta

Büromuz mesuliyet durumlarında her türlü hukuk alanlarında hizmet vermektedir. Özellikle trafik kazalarında ve cismani zarar görenlerde; ceza davalarına, sosyal sigortalara ve zarar verene karşı olan davalara bakmaktadır.

Tahkim

Tahkim

Uluslararası ticaret anlaşmalarında İsviçre tahkim kurumları sık sık tahkim mahkemesi olarak seçilir. Enternasyonal müvekkillere sahip olan bir avukatlık bürosu olarak, Büromuzun uzmanları uluslararası ticaret sorunlarında sık sık tahkim davalarını takip eder ve hakemlik görevlerini de üstlenirler. Aynı şekilde spor tahkim davalarında da hizmet verirler.

Büromuzun uzmanları tahkim konusunda bilimsel araştırmaları sürdürür ve teoride sahip oldukları bilgileri davalarda müvekkillerinin lehine kullanırlar.